Cykl dzienny:
Budowa kolektora ELFRAN-Revolution umożliwia optymalne ustawienie w stosunku do promieni słonecznych przez cały dzień. Dzięki systemowi czujników, kolektor jest zawsze ustawiony czaszą prostopadle do najjaśniejszego punktu na niebie. Automatyka kolektora zapewnia płynne dostosowanie położenia czaszy do zmieniającego się położenia Słońca. Korygowanie położenia czaszy odbywa się w płaszczyźnie poziomej i pionowej. W praktyce oznacza to śledzenie Słońca w cyklu dziennym


Cykl roczny:
W ciągu roku istnieją znaczne różnice w długości dnia (dochodzące do 8 godzin). Krótki dzień w okresie zimowym stwarza konieczność optymalnej pracy kolektora. W ciągu roku zmienia się wysokość górowania Słońca jak również punkty wschodów i zachodów Słońca na widnokręgu. W okresie zimowym wysokość kątowa Słońca w Polsce centralnej wynosi ok.20°, natomiast latem dochodzi do 65° w momencie górowania (około godziny 12.00).
Długość nasłonecznienia i wysokość słońca nad horyzontem zmienia się w ciągu roku. Zmieniają się także punkty wschodów-zachodów Słońca. Zmusza to do wykorzystania kolektora słonecznego o zmiennym ustawieniu zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. Wykorzystanie energii słonecznej jest wtedy optymalne.

tabela


W cyklu rocznym odchylenia punktów wschodów i zachodów Słońca dochodzą do 90°. Obrotowa konstrukcja kolektora umożliwia efektywne korzystanie ze Słońca w zakresie 270°, obejmując wszystkie punkty wschodów i zachodów Słońca przez cały rok.
Kolektor ELFRAN-Revolution jest ustawiony optymalnie niezależnie od pory dnia i roku.


Rysunek poniżej ilustruje zmienne punkty wschodów i zachodów Słońca widziane na widnokręgu z punktu lokalizacji kolektora. Duży zasięg w okresie letnim wskazuje na potrzebę lokalizacji kolektora, w którym ELFRAN–Revolution będzie „widział” Słońce w ciągu całego dnia.

slonce