Firma Elfran uczestniczyła już w wielu projektach i konkursach.

Obecnie współuczestniczy wraz z Politechniką Krakowską w Krakowie w międzynarodowym  projekcie o nazwie RESHeat.

RESHeat – jest projektem badawczym realizowanym w ramach programu badawczego Unii Europejskiej Horyzont 2020, program H2020-EU.3.3.1. – „Reducing energy consumption and carbon foorpint by smart and sustainable use”, tematyka LC-SC3-B4E-8-2020 – “Renewable and energy efficient solutions for heating and/or cooling, and domesti hot water production in multi-apartment residential buildings”. Więcej :

www.resheat.eu

Horyzont 2020 jest największym w historii Unii Europejskiej programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2014-2020) na nowatorskie badania przeznaczono łącznie 77 028,3 mln euro. Struktura programu została oparta na trzech zasadniczych, wzajemnie wspierających się priorytetach: doskonała baza naukowa, wiodąca pozycja w przemyśle, wyzwania społeczne.

Przeszło połowa rocznego zużycia energii w gospodarstwach domowych jest związana z ogrzewaniem i klimatyzacją pomieszczeń. W Unii Europejskiej ogrzewanie mieszkań oraz ciepłej wody użytkowej odpowiada za 79 % całości energii zużywanej przez konsumentów. Co więcej, około 75 % energii wykorzystywanej do tych celów jest wytwarzane z paliw kopalnych. Przejście na odnawialne technologie grzewcze i chłodnicze, takie jak kotły na biomasę i systemy ogrzewania oparte na energii słonecznej, może pomóc w ograniczeniu wykorzystania paliw kopalnych. Projekt RESHeat polega na stworzeniu innowacyjnego, zeroemisyjnego i autonomicznego systemu energetycznego, opartego tylko na instalacjach wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii (OZE). Innowacje systemu obejmują zintegrowane, chłodzone panele słoneczne oraz kolektory słoneczne wyposażone układy nadążne za słońcem , a także zaawansowane podziemne systemy magazynowania energii. Celem tych ostatnich jest osiągnięcie wysokiego współczynnika efektywności pompy ciepła w dłuższej perspektywie czasowej, co zagwarantuje efektywne podziemne magazynowanie energii, jednocześnie zmniejszając ilość energii zużywanej przez sprężarkę pompy ciepła. Dodatkowo rozwiązanie pozwoli na magazynowanie ciepła z różnych źródeł, w tym źródeł niskotemperaturowego ciepła odpadowego.

RESHeat jest systemem trigeneracji energii, a więc wykorzystującym OZE do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i chłodu na potrzeby budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

dphneedokmonfdgd

Podstawowe możliwości zaproponowanego rozwiązania to: wykorzystanie energii słonecznej jako głównego źródła energii odnawialnej, wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej za pomocą modułów PVT (fotowoltaika termiczna) nowej konstrukcji, wykorzystywanie modułów PVT oraz rurowych próżniowych kolektorów słonecznych wyposażonych w układy nadążne za słońcem, w celu zwiększenia pozyskiwania energii słonecznej, sezonowe magazynowanie energii w podziemnych magazynach ciepła, regeneracja gruntu za pomocą ciepła niskotemperaturowego z chłodzenia modułów PVT, ogrzewanie i chłodzenie budynku za pomocą pompy ciepła.

Całkowita kwota wsparcia badań to ponad 2,4 mln euro.

Politechnika Krakowska w Krakowie, pełni w projekcie rolę lidera międzynarodowego konsorcjum, w skład którego wchodzą czołowe europejskie jednostki naukowe z Włoch i Czech tzn. odpowiednio : Uniwersytet Sapienza/Rzym i Uniwersytet Techniczny/Brno a także przedsiębiorstwa i firmy sektora MŚP: OILON Technology OY z Finlandii a także F.H.U. „CZAMARA” s.c. z Limanowej i wspomniana wcześniej firma ELFRAN z Nowego Targu.